by administrator

Generalni cilj: Promocija i zagovaranje zapošljavanja i imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima na osnovu kompetencija i kvaliteta.

Specifični cilj: Smanjiti uticaj političkih stranaka na imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima.