Autor: Odgovorno | Foto: Adobe Stock

CCI dobili tužbu protiv JP „BH POŠTA“ nakon što je ovo preduzeće odbilo dostaviti informacije o poslovanju

by fer_urednik

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je tužbu Centara civilnih inicijativa (CCI) upućenu protiv JP „BH Pošta“ zbog odbijanja ovog javnog preduzeća da dostavi informacije o svom poslovanju iako je to Zakonom o slobodi pristupa informacijama obavezno uraditi.

Naime, CCI su u okviru projekta „Fer zapošljavanje za odgovornost“ a u cilju izrade analize poslovanja javnih preduzeća u BiH, u martu 2020. godine, zatražili od JP „BH Pošta“ da im u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama dostave sledeće podatke: Godišnje izvještaje o poslovanju javnog preduzeća, Godišnje bilanse stanja i bilanse uspjeha, ukupan broj zaposlenih po godinama i listu izabranih i imenovanih kadrova na rukovodeće pozicije javnog preduzeća, a sve za period od 2010. do 2019. godine. Iako je zahtjev upućen u skladu sa Zakonom i u odgovarajućoj formi, JP „BH Pošta“ je odbilo da tražene informacije učini javnim. Kao obrazloženje za odbijanje zahtjeva navedeno je više razloga. Jedan od njih je da da su tražene informacije već dostupne na web portalima, kako Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, kojima redovno dostavljaju informacije, tako i na web stranici preduzeća, što je netačno, jer su na pomenutim stranicama dostupne samo djelimične informacije. Dodatno su kao razlog naveli i  pandemiju virusa COVID-19 zbog čega su radili sa smanjenim kapacitetima smatrajući da je veći javni interes pružanje poštanskih usluga u odnosu na dostavljanje traženih podataka.

Prateći proceduru, CCI je uputio argumentovani prigovor na odbijeni zahtjev, pozivajući se još jednom na njihovu zakonsku obavezu da tražene informacije učine dostupnim. Potpuno očekivano, prigovor su odbili, što je dovelo do toga da CCI iskoristi sve dostupne pravne mehanizme i pokrene tužbu protiv Rješenja kojim JP „BH Pošta“ odbija učiniti javnim informacije o svom poslovanju.

Tri godine poslije, sud je donio presudu kojom se poništavaju odluke JP„BH Pošta“. Ovom prilikom, sud je tumačenja i obrazloženja za nedostavljanje informacija naveo kao neprihvatljiva, počevši sa tvrdnjama da su informacije već javno dostupne, pa sve do korištenja pandemije kao izgovora. Između ostalog, BH Pošta je odlučila da samoinicijativno definiše šta je to javni interes građana, te ih je sud podsjetio da upravo pristup informacijama, omogućen zakonom, potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa.

Podsjećamo, CCI je pokrenuo tužbe protiv određenih javnih preduzeća jer informacije o svom poslovanju drže van dometa javnosti. Nakon što su, za potrebe analize, od svih javnih preduzeća tražili informacije o poslovanju, veliki procenat javnih preduzeća nije dostavilo tražene odgovore u zakonom propisanom roku. Iako je to zakonska obaveza, mnoga javna preduzeća nisu učinila javno dostupnim ove informacije čime su prekršila zakon, a građani, kao krajnji korisnici usluga, nemaju uvid u trošenje javnih sredstava i rad javnih preduzeća.

Nedopustivo je bilo kakvo kršenje zakona, a posebno kada se radi o javnim preduzećima, odnosno onim koji pružaju javne usluge i troše javni novac. Neophodno je da se javna preduzeća vrate u zakonske okvire ili da za svoje postupke snose posljedice.

Povezane vijesti