Autor: Akta.ba | Foto: Akta.ba

Autoceste FBiH uvode pozivni centar za podršku poslovnim procesima

by fer_urednik

Autoceste Federacije BiH odabrale su najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i implementaciju konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om.

Autoceste Federacije BiH odabrale su najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i implementaciju konsolidovanog sistema komunikacije sa uključenim CRM-om i pozivnim centrom za podršku poslovnim procesima, javlja Akta.ba.

Ugovor od 818.956,12 KM sa uključenim PDV-om dodijeljen je kompaniji BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo koja je u otvorenom postupku jedina dostavila prihvatljivu ponudu.

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa firmom će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u iznosu od 418.078,32 KM sa uključenim PDV-om.

Kako se navodi u odluci, ponuda firme Core d.o.o. Sarajevo je odbačena kao neprihvatljiva iz razloga što nije ispunila sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

CRM rješenja su nezamjenjiv segment upravljanja odnosima s kupcima u svim procesima usmjerenim na kupca, kao što su prodaja, marketing i Centar za podršku u čijoj primjeni BS Telecom Solutions ima široko znanje i iskustvo.

CRM softver omogućuje kompanijama da kreiraju prave marketinške kampanje, poboljšaju operativnu učinkovitost i potaknu prodaju. CRM je bitan alat koji može pomoći organizacijama da održe učinkovitu komunikaciju s klijentima, povećaju zadržavanje i u konačnici povećaju prihode.

Osim ovog posla, BS Telecom Solutions zaključio je početkom januara sa Autocestama FBiH trogodišnji posao održavanja hardwareskog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1 vrijedan 5,6 miliona KM.

Inače, BS Telecom Solutions d.o.o., članica Asseco South Eastern Europe (ASEE) grupacije, na tržištu je prisutna kao proizvođač, isporučilac i integrator kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema, koji se zasnivaju na modernim tehnologijama i vlastitim tehnološkim istraživanjima.

U ovom trenutku, kompanija je regionalni lider na tržištu pametnih transportnih sistema (Intelligent Transportation System), a na putu je da sa svojim Smart City rješenjima preuzme vodeće mjesto i u ovoj sferi.

 

Povezane vijesti