by administrator

Fer zapošljavanje za odgovornost (FER) je projekat kojeg provode Centri civilnih inicijativa, a kojeg finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Projekat ima za cilj iznijeti negativne posljedice politiziranog zapošljavanja i imenovanja rukovodećih pozicija u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. FER namjerava voditi inicijative za smanjenje uticaja političkih partija na zapošljavanje i razvoj unaprijeđenih i depolitizovanih standarda za zapošljavanje i procedure imenovanja rukovodećeg osoblja u javnim preduzećima.

Planirane aktivnosti obuhvataju:

  • analizu zakonskog okvira i popis svih kršenja zakona i pravilnika u političkom zapošljavanju/imenovanju rukovodećeg osoblja;
  • monitoring godišnjih izvještaja javnih preduzeća i analizu transparentnosti;
  • kreiranje jedinstvenog registra javnih preduzeća u BiH i razvijanje i održavanje softvera za registar;
  • analizu medijskih sadržaja koji u većoj ili manjoj mjeri (ne)informiše širu javnost o informacijama koje jesu od javnog značaja i
  • izradu nacrta i preporuka i sprovođenje javnih kampanja i zagovaranja kojima će biti uključeni svi subjekti projekta.

Ovaj projekat je usmjeren i ka osvješćivanju građana o štetnim učincima političkih zapošljavanja i imenovanja kada su u pitanju javna preduzeća te isticanju potrebe javne kritike i podrške za zapošljavanje koje je zasnovano na zaslugama umjesto imenovanja i zapošljavanja na političkim osnovama.