Pravna analiza

PREUZMI KLIKOM NA DOKUMENT

Analiza legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini